22. Ansøgning "Graffiti - København 1984-2019" Øksnehallen 21/6-1/8 2019 (2019-0038206)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 15.000 kr.