27. Ansøgning "Empedocles' Ghost" KRÆ Syndikatet 4/7-21/7 2019 (2019-0038171)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.