16. Ansøgning "det sublime som en plage" Sydhavn Station 26/4-26/5 2019 (2019-0038161)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr.

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.500 kr.