3. Økonomistatus pr. 13. februar 2019 (2019-0043502)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst tager økonomioversigten til efterretning.

 

Beslutning

Rådet tog økonomioversigten til efterretning.