23. Ansøgning "Liquid Power Has No Shame" ARIEL 5/4-23/8-2019 (2019-0036046)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.