10. Ansøgning "Karakterés" c4 projects 30/7-27/8 2019 (2019-0036680)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.500 kr.