25. Ansøgning "Solo - Mads Andreas Andreassen" den nordiske ambassade 8/2-24/2-2019 (2019-0036002)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.