17. Ansøgning "Soloudstilling" Sydhavn Station 31/5-1/7 2019 (2019-0038597)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr.

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.500 kr.