32. Eventuelt

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning

Forvaltningen fremlagde en henvendelse fra Indre By Lokaludvalg, hvor udvalget anmodede Rådet for Visuel Kunst om støtte til kunstneriske projekter i byrum, herunder gavlmalerier.

Rådet fandt henvendelsen interessant og vil gerne bidrage til, at man sikrer et højt kunstnerisk niveau, bl.a. ved at tilbyde rådgivning til byrumsprojekter.
Samtidigt foreslog Rådet, at man kunne sikre et højt kunstnerisk niveau ved at udskrive konkurrencer om f.eks. gavlmalerier et antal gange om året.

Endeligt påpegede rådet, at det er vigtigt at formalisere processerne bl.a. gennem tidlig inddragelse af gavlejerne af hensyn til projekternes gennemførsel.