7. Ansøgning "Roser på Drawing Attention" Den Frie 13/4 -22/5 2019 (2019-0037026)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.500 kr.