4. Årsberetning af 2018 (2019-0029766)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst godkender Billedkunstudvalgets årsberetning for 2018

Problemstilling

Ifølge kommissorium for Rådet for Visuel Kunst - og tidligere Københavns Billedkunstudvalg - skal der aflægges årsberetning til Borgerrepræsentationen senest 1. juni det efterfølgende år.

Beslutning

Rådet godkendte årsberetningen med den tilføjelse, at beretningen nævner, at performanceværket “Time / Line / Movement” af Christian Falsnæs er udlånt.