13. Ansøgning "Postsecular reflections III" c4 projects 18/5-7/7 2020 (2019-0038589)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr. (2020-budget)

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.500 kr.

Støtten gives under den forudsætning, at Københavns Borgerrepræsentation bevilger budget til Rådet for Visuel Kunst i 2020.