19. Ansøgning "Things, places, bodies" Lokale 6/6-18/6 2019 (2019-0036920)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.