32. Ansøgning "Halvt møbleret værelse" Gasværket 33, Gasværksvej 33, 1/9-30/9 2019 (2019-0148929)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.000 kr.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.000 kr.