27. Ansøgning "l∞p" Tableau St. Kongensgade 55, 9/1-16/2-2020 (2019-0138655)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr. under forudsætning af, at Københavns Borgerrepræsentation bevilger budget til støtte.

 

Beslutning

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Bevillingen forudsætter, at Københavns Borgerrepræsentation bevilger budget til støtte i 2020.