10. Ansøgning "Periodic Limb" Danske Grafikere 2/4-26/4 2020 (2019-0149098)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.000 kr.

Bevillingen forudsætter, at Københavns Borgerrepræsentation bevilger budget til støtte i 2020.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.000 kr. under forudsætning af, at Københavns Borgerrepræsentation bevilger budget til området i 2020.