35. Ansøgning "Bjerget", Urum, Brønshøj Vandtårn, Brønshøjvej 9/9-17/11 2019 (2019-0148965)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.000 kr.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.000 kr.