4. Oplæg om udvikling af byrumsstrategi (2019-0156245)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst beslutter den videre proces vedr. udvikling af en strategi for kunst i byrummet.

Problemstilling

På baggrund af de hidtidige drøftelser i Rådet fremlægger forvaltningen et forslag til proces frem mod oplæg til Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Beslutning

Rådet besluttede at arbejde efter den procesplan, der var fremlagt af forvaltningen. Dog ønskede Rådet, at studietur til relevant nordeuropæisk storby blev lagt tidligt i 2020, så erfaringerne og inspirationen herfra i højere grad kunne indbygges i arbejdet med udvikling af oplæg om byrumsstrategi i Københavns Kommune.