3. Økonomistatus (2019-0156024)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst tager økonomien til efterretning.

 

Beslutning

Økonomioversigten blev taget til efterretning.