34. Ansøgning "Fremtidsskoven", Christiania. 9/8-30/9 2019 (2019-0151711)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.000 kr.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.000 kr.