1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Kunstsamlingens administrator, Sebastian Quedenbaum, deltog efter invitation fra Rådet til indledningsvis at give et overblik over, hvilke værktyper, der typisk var svære at udlåne eller placere på institutioner og kontorer i Københavns Kommune.

Sebastian Quedenbaum deltog ligeledes på forvaltningens initiativ i behandlingen af punkt 4, Oplæg om udvikling af byrumsstrategi.

 

Deltagere: Kristian Poulsen, Torben Ribe, Michael Thouber, Mette Sandhoff Mansa, Niko Grünfeld

Afbud: Gyda Heding, Rune Dybvad,  Hannah Anbert