16. Ansøgning "Dagbogsnotaterne" c4 projects 21/6 -7/7 -2019 (2019-0136637)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.000 kr.

 

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.000 kr.