11. Ansøgning "Sjæleflager" Sydhavn Station 25/10 - 24/11 2019 (2019-0149038)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.000 kr.

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.000 kr.