17. Ansøgning "Peach, Cookie, Summer" c4 projects 18/8-14/9-2020 (2019-0136241)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.000 kr.

Beslutning

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Bevillingen forudsætter, at Københavns Borgerrepræsentation bevilger budget til støtte i 2020.