40. Ansøgning "Til Vægs" Til Vægs, Lundtoftegade 21, 5/7-1/9-2019 (2019-0136650)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.000 kr.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.000 kr.