36. Ansøgning "Søjlerne i Vanløse - projektforberedelse" 15/9-15/11-2019 (2019-0136681)

Tidligere beslutninger

Jf. referat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde 21. september 2015:

Vanløse Lokaludvalg har afgivet følgende høringssvar om projektet:
”Lokaludvalget mener, at projektet kan anbefales som udmærket.” Lokaludvalget har i forbindelse med høringen gennemført flere borgerinddragende aktiviteter afsluttet med uddeling af stemmekort, hvor 87 borgere syntes, at det var en god idé med flere søjler, 43 syntes ikke, der skulle sættes flere op, og 3 undlod at stemme

Københavns Kommunes Billekunstudvalg har afgivet følgende høringssvar:
”Billedkunstudvalget fandt ikke, at den historiske reference til Vanløse er tydelig, og at det på den baggrund er vanskeligt at se den identitetsskabende værdi for Vanløse, der gør en permanent opstilling af yderligere 6 søjler relevant. Udvalget kunne ikke på baggrund af visualiseringerne se, hvordan søjlerne forholder sig til de enkelte byrum, og derved bliver det identitetsskabende et postulat.”

Forvaltningens kommentarer
Mens Billedkunstudvalget ikke ønsker at støtte opstillingen af yderligere seks søjler af Peter Stuhr i Vanløse, fremgår det af borgerinddragelsen i lokalmiljøet, at der er en overvejende interesse for projektet. Gennemgående kommentarer er, at kunstværket kan styrke bydelens identitet og give den et vartegn, der skaber ”lys, liv og stemning”. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at de seks søjler godkendes til opstilling.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. september 2015:
Indstillingen blev godkendt med 8 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.
For stemte: A, B, C, F, I og V
Imod stemte: Ø

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst meddeler afslag, da det vurderes, at det billedkunstneriske element ikke er bærende i det ansøgte.

Beslutning

Udvalget meddeler afslag på ansøgningen, da det vurderes, at det billedkunstneriske element ikke er bærende i projektforberedelsen.