31. Ansøgning "Kærlig Hilsen Hadet"/ "Du er tegner" hhv. Vennemindevej 11 og Østerbro Bibliotek 13/8-5/10 2019 (2019-0149055)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.000 kr.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.000 kr.