14. Ansøgning "Stående pige med blomst" Astrid Noack, 19/8-1/9-2019 (2019-0148794)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.000 kr.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 5.000 kr.