29. Ansøgning "I vores levetid-Ny kunst fra Grønland" Nordatlantens Brygge 20/6-29/9-2019 (2019-0136627)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.000 kr.

 

Beslutning

Rådet meddelte afslag på ansøgningen på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger samt ud fra det økonomiske råderum.