6. Dialog om kunst og design (2019-0160994)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst afgiver svar til organisationen Danske Kunsthåndværkere & Designere om mulig dialog vedr. støttekriterier og definition af visuel kunst

Problemstilling

Forvaltningen er blevet kontaktet af organisationen Danske Kunsthåndværkere & Designere, der meget gerne vil i dialog med Rådet for Visuel Kunst omkring støttekriterier og definitionen af visuel kunst, da man har mange medlemmer, der arbejder i krydsfeltet til billedkunst.

Danske Kunsthåndværkere & Designere skriver i henvendelsen, at mange kunsthåndværkere og designere arbejder med værker/installationer, der trækker referencer til billedkunsten og befinder sig i en definitionsmæssig gråzone. Der er ikke tale om klassiske salgbare kunsthåndværk- og designprodukter, men materiale-, process- eller idébaserede værker.

Danske Kunsthåndværkere & Designere spørger derfor: Hvordan forholder rådet sig til ansøgninger fra kunsthåndværkere og designere, der søger støtte til udstillinger? Eller ved indkøb af kunst fra kunsthåndværkere og designere? Kan der i rådets definition af støtteområder også indgå kunsthåndværk?

Vedhæftet en række fotos af det mere konceptuelle kunsthåndværk, der var med på den nyligt afholdte Biennalen for Kunsthåndværk & Design.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst fandt, at man - med de begrænsede ressourcer, der var til rådighed for Rådet - fortsat ville prioritere ansøgningsprojekter, som tog udgangspunkt i en billedkunstnerisk praksis.