5. Anmodning fra Sydhavn Station (2019-0160909)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

  (1) at Rådet for Visuel Kunst beslutter, om Rådet vil være dialogpartner med Sydhavn Station i forbindelse med udstillingsstedets ansøgning til Statens Kunstfond

    (2) at Rådet for Visuel Kunst beslutter, om Rådet vil stå som formel repræsentant for Københavns Kommune ved at stå som underskriver af en ansøgning til Statens Kunstfond vedr. skitseprojekt til kunstværk i byrummet

Problemstilling

Forvaltningen er blevet kontaktet af udstillingsstedet Sydhavn Station vedr. en forespørgsel om dialogpartnerskab mellem Rådet for Visuel Kunst og Udstillingsstedet Sydhavn Station i opstartsfasen og udførslen af skitseforslag til ny skulptur på Sydhavn Stations plads.

Problemstillingen er bl.a., at kunstnerne ikke selv kan søge Statens Kunstfonds pulje til kunst i det offentlige rum på egen hånd, men at det er den fremtidige ejer af et kunstværk i det offentlige rum, der kan søge, dvs. bl.a. kommuner.

Målet for Sydhavn Station er at få skabt en ny stedsspecifik skulptur, der kan erstatte fiskerkonen fra Gammel Strand, som har stået ved Sydhavn Station pga. metrobyggeriet, men snart 'vender hjem'.

Kunstnerstedet Sydhavn Station tog ved metrobyggeriets start initiativ til, i samarbejde med Københavns Kommune, at flytte skulpturen Den sidste fiskerkone - (i folkemunde kendt som Fiskerkonen) af Charles Svejstrup Madsen - til Sydhavn Station, hvor hun nu står på pladsen foran hovedindgangen. Skulpturen har været og er ledsaget af et billboardprojekt, nu på tredje år, med skiftende udstillinger. Responsen fra lokale, daglige brugere af S-toget, kunstfaglige kollegaer samt udstillingsstedet, har været meget positivt og Fiskerkonen opleves som en permanent del af bybilledet. Da metrobyggeriet er ved vejs ende, har Københavns Kommune informeret om, at Fiskerkonen skal tilbage til Gammel Strand.

Grundet de mange positive tilbagemeldinger fra lokalmiljøet mm. og udstillingsstedets egen relation til Sydhavnen, ønsker man, at Sydhavnen skal have et vartegn, i form af en permanent skulptur på pladsen foran Sydhavn Station, lavet til stedet.

Finansieringen af skulpturen vil ske via private fonde og Statens Kunstfond. 

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst godkendte indstillingen.