20. Ansøgning "Plantation" Eks-rummet 5/3- 19/3-2019 (2018-0302291)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 8.000 kr.