6. Høring om monument for Inger Christensen (2018-0328818)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget afgiver høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. monument af Kaare Golles for Inger Christensen i Østre Anlæg.

 

Beslutning

”Billedkunstudvalget afgav følgende høringssvar vedr. forslag til Kaare Golles skulptur for Inger Christensen:

Billedkunstudvalget finder det yderst relevant med en skulptur, der markerer Inger Christensens betydning, og på det foreliggende grundlag er vurderingen, at skulpturens abstraktion over kunstneren er spændende.

Udvalget er også enig i placeringen i Østre Anlæg, der er tæt knyttet til Inger Christensens liv.

Udvalget foreslår dog, at formidlingen af tankerne bag værket prioriteres (f.eks. via en plade), så sammenhængen mellem skulptur og Inger Christensens værk gøres tilgængelig for beskueren.”