22. Ansøgning "DYN" Bonamatic, 5/4-4/5-2019 (2018-0319793)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.