23. Ansøgning "Sentences - I'm ok" bladr 1/12-16/12-2018 (2018-0309416)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 7.800 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 7.800 kr.