12. Ansøgning "Hermit" Overgaden 25/1-17/3-2019 (2018-0309386)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.