27. Ansøgning "Strit!" Kraftværket 14/6-15/7-2019 (2018-0309068)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget giver afslag, da det vurderes, at det billedkunstneriske element ikke er bærende i projektet.

 

Beslutning

Udvalget meddelte afslag, da det vurderes, at det billedkunstneriske element ikke er bærende i projektet.