7. Høring om opstilling af buste af Dostojevskij på Assistens Kirkegård (2018-0325082)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget afgiver høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. opstilling af buste af Dostojevskij på Assistens Kirkegård.

Beslutning

”Billedkunstudvalget afgav følgende høringssvar vedr. forslag til buste af Dostojevskij på Assistens Kirkegaard:

Billedkunstudvalget tilkendegav, at de ikke ser en tydelig relevans for en buste af Dostojevskij i København. Herudover fandt udvalget, at det kan skabe forvirring om, hvem der er begravet på Assistens Kirkegaard.”