10. Ansøgning "Mellemting mellem ting" Den Frie 14 - 23/10 2019 (2018-0319610)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 15.000 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 15.000 kr.