28. Ansøgning "La Nana Nano" c4 11/1-14/2-2019 (2018-0309104)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.