13. Ansøgning "Stråle/ Kant/ Dag" Danske Grafikeres Hus 11/1-3/2-2019 (2018-0309154)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.