21. Ansøgning "Albeda" Bonamatic 25/1-23/2 2019 (2018-0319797)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 15.000 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 15.000 kr.