32. Ansøgning "Øen på Mozart Plads" Mozarts Plads 8/3-1/7-2019 (2018-0319767)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på xxx kr.