1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

 

Deltagere: Hannah Anbert, Kristian Poulsen, Torben Ribe, Michael Thouber, Mette Sandhoff Mansa, Niko Grünfeld

Afbud: Rune Dybvad, Gyda Heding