29. Ansøgning "Sprækker", Sorte Firkant, Blågårdsgade 29 25/1-3/2-2019 (2018-0308994)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr.

 

Beslutning

Udvalget meddelte afslag, da det vurderes, at den billedkunstneriske idé og nødvendighed ikke er tilstrækkelig beskrevet i ansøgningen.