8. Ansøgning "Charlottenborg Forårsudstilling 2019" 2/2-10/3-2019 (2018-0319746)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 20.000 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 20.000 kr.