5. Høring om placering af En Rigtig Dansk Familie (2018-0325074)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget afgiver høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen om en prioritering blandt de mulige placeringer af Gillian Wearings skulptur "En Rigtig Dansk Familie" blandt de ni forslag fra lokaludvalgene, der er indkommet til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Sagsfremstilling

Det tidligere billedkunstudvalg behandlede 30. oktober 2017 en foreslået placering af værket i Østre Anlæg og afgav følgende høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen:

"Københavns Billedkunstudvalg finder, at den foreslåede placering i Østre Anlæg er et udmærket forslag. Den udpegede placering ses som et af flere mulige placeringer i Østre Anlæg. Udvalget fandt dog, at også andre steder – i mere boligprægede områder – vil være en relevant placering af skulpturen. Udvalget understregede, at uanset værkets placering er skiltning og formidling af værkets konceptuelle lag meget væsentlig”.

Men Indre By Lokaludvalg var mod placeringen på Østre Anlæg og ville hellere have den stående ved Nørreport Station og kun i en 10-årig periode. Billedkunstudvalget bifaldt sådan set placeringen, men pegede desuden på andre ”relevante boligprægede områder”. Det var baggrunden for, at Teknik- og Miljøforvaltningen besluttede sig for at udbyde skulpturen til bydele, som netop opfylder dette karakteristikum.

./. Indstillingen er bilagt gennemgang af sagen frem til mødet i Billedkunstudvalget 30. oktober 2017.

 

Beslutning

”Billedkunstudvalget afgav følgende høringssvar vedr. placering af Gillian Wearings skulptur ”En rigtig dansk familie”:

Billedkunstudvalget fandt, at det er væsentligt, at Gillian Wearings skulptur får en prominent plads, gerne for sig selv på en åben plads, i nærheden af et kultur – eller idrætsbyggeri og med synlighed fra vejen.

Billedkunstudvalget foreslår – på baggrund af de ni lokaludvalgs forslag: Toftegaard Plads i tilknytning til det kommende bibliotek, foran Bellahøj Svømmehal eller ved Amagerbro Station.”