19. Ansøgning "Sanctity sprawl" EKS Rummet 7/1-20/1-2019 (2018-0302822)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 8.000 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 8.000 kr.