14. Ansøgning "En hyldest til myrekrybet" Danske Grafikeres Hus 4/2-2/3 2019 (2018-0319624)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr.

 

Beslutning

Billedkunstudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 7.500 kr.