Mødedato
16-12-2019 15:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Procedurer vedr. byrumskunst i Københavns Kommune (2019-0327919)

3

Godkendelse af referat fra møde 28. oktober 2019 (2019-0327826)

4

Økonomistatus (2019-0327826)

5

Høring om monument for Anker Jørgensen (2019-0330549)

6

Ansøgning "Ebbe Stub Wittrup: Botanical drift" Copenhagen Contemporay 23/1- 17/5 2020 (2019-0322567)

7

Ansøgning Synliggørelser, Den Frie 6/3 - 7/6 2020 (2019-0315702)

8

Ansøgning SKATERKULTUR Nikolaj Kunsthal 2/5-2/8 2020 (2019-0315717)

9

Ansøgning The Future Oracular SixtyEight Art 10/1-15/2 2020 (2019-0315728)

10

Ansøgning "We are Weeds" Sydhavn Station 20/3 - 19/4 2020 (2019-0322717)

11

"Postsecular reflections I" c4 projects 28/2 - 5/4 2020 (2019-0323572)

12

Ansøgning "Decaying Forms And Abstract Comics" Danske Grafikeres Hus 6/3 - 28/3 2020 (2019-0322711)

13

Ansøgning Fie Norsker: Rivers End Vennepunkt 8/1-8/2 2020 (2019-0315758)

14

Ansøgning "E.B. Itso: JV/RH Poetics of Torn Posters" Vennepunkt 2/4-25/4 2020 (2019-0323560)

15

Ansøgning "E.B. Itso: JV/RH Poetics of Torn Posters" Bladr 2/4-25/4 2020 (2019-0323572)

16

Ansøgning "Wounded Readings Books 1975 - 2019" Bladr 27/2-31/3 2020 (2019-0323520)

17

Ansøgning Pocket Photos Bladr 8/1-25/1 2020 (2019-0315761)

18

Ansøgning "Loven og Billedet" Arcway Night Connector 4/1-12/1 2020 (2019-0315749)

19

Ansøgning "Eye To Eye" Christiansborgs Slotsplads 1/2 - 23/2 2020 (2019-0322739)

20

Ansøgning "Skævt lys" Asiatisk Plads 1/2 - 23/2 2020 (2019-0322742)

21

Ansøgning "Eternity pointing back at you" Asiatisk Plads 1/2 - 23/2 2020 (2019-0322752)

22

Ansøgning "Colour Merge Doris Gl. Strand Metro" 1/2 - 23/2 2020 (2019-0322736)

23

Eventuelt